10 de març 2010

Arbres monumentals del Ripollès: La vinya d'Aranyonet

Vinya d’Aranyonet
Cal ressenyar aquesta raresa botànica, l’existència d’una vinya a Aranyonet, situada en una margera del camí cap a les Muntades.

La vinya és un arbre poc vist al Ripollès. Malgrat que hi ha toponímics que ens indica que no era pas un arbre inexsistent: Cal recordar que a Ripoll hi ha un carrer de les Vinyes i que a Pardines hi ha un veinat de les Vinyes.

Llorenç Ferrer i Alòs i Jaume Plans i Maestra1, en un article titulat "El picapoll a Catalunya i el Bages. Notes históriques" expliquen que el nom de picapoll, una varietat de vinya, apareix citada a Queralbs, Planoles, les Llosses, ... (citats per X. Favà a partir de l’Atles lingüístic del domini català).

Doncs, a Aranyonet, a una alçada considerable, trobem la persistència d’aquest arbre, que per altre part n’havia existit a latres llocs del Ripollès, malgrat la seva raresa actual.
_____
Imatge: Conjunt i detall de la vinya d'Aranyonet