3 de juny 2013

Els fets del 27 de maig de 1839

Un fet històric transcendent per Ripoll
La data del 27 de maig de 1839 suposa una fita molt important en la història de Ripoll. Crec que hauríem de ser molts conscients del significat històric d’aquesta data.

Des de la darrera recuperació de la celebració, a finals del anys setanta, la festa del 27 de maig ha anat fent el seu camí, però mai amb el nivell i màxima dignitat que hauria de tenir l’efemèride.

Gravat al·lusiu a la destrucció de Ripoll pels carlins el maig de 1839. Publicat a Panorama español IV, pàgina 201.

El 27 de maig de 1839 suposa per a Ripoll la fi de tota una època. Suposa el pas d’una etapa a un altra. Suposa el trencament amb la població que va veure néixer un monestir el segle IX i l’inici de la nostra vivència actual.

Suposa un fet traumàtic com mai havia viscut la vila de Ripoll i com mai (gràcies a Déu!) veuria en el futur. Els episodis més cruels de la darrera guerra civil espanyola no arriben a la brutalitat que va suposar el 27 de maig de 1839 a Ripoll.

La celebració del 27 de maig hauria de tenir per a Ripoll el mateix nivell i importància que té, per exemple, la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, l’Onze de Setembre. Estem davant una data que té un significat tant profund i transcendent com la data de 1714 per Catalunya. I almenys a Ripoll hauríem de ser conscient que no estem davant una celebració més en el curs de l’any.

Una idea que potser tindria sentit seria que cada any, per aquestes dates, es fes una acte acadèmic que, lluny de localismes, això si, ens fes conscients del valor i importància de la data del 27 de maig de 1839.

Gravat al·lusiu a la destrucció de Ripoll pels carlins el maig de 1839. Publicat a Panorama español IV, pàgina 202.

El 27 de maig de 1839, durant una setmana llarga, la vila de Ripoll fou assetjada pels carlins, comandats pel general Conde de España, i un cop conquerida convertida en un desert. Foren volats dels dos ponts sobre el rius Ter i Freser (que cal ser molt conscient que son un element bàsic de l’existència de la vila). Tots els homes que vivien aleshores a Ripoll foren fets presoners i enviats a presidi i les dones, vells i nens foragitats de la vila.

L’exili forçós va durar mig any. I la represa fou lenta, dura i plena de patiments. Patiments personals i patiments sobre el patrimoni monumental. La sort del monestir de Santa Maria de Ripoll té molt a veure amb la data del 27 de maig de 1839.

La vila que va renéixer des de 1840 no tenia res a veure amb la població anterior. Estem davant un canvi de cicle d’una força impactant.

Portada del número 3 (maig de 1881) del mensual El Ripollès, primera publicació que fa un tribut d'honor als herois del 27 de maig de 1839.

Inici de les narracions dels fets del 27 de maig de 1839
A l’efemèride del 27 de maig de 1839 s’han dedicat molts escrits i estudis, entre els que cal destacar el que hi va fer Joaquim Boixés (La Destrucció de Ripoll al 1839: el Ripollès en la primera Guerra Carlina, 1995) Però malgrat la proliferació d’estudis i variades mencions, encara hi ha aspectes i temes que crec cal donar a conèixer i a divulgar. Aquesta sèrie d’article té aquest humil propòsit.

Deixeu-me que comenci recordant que la primera publicació periòdica impresa de Ripoll, El Ripollès (març-agost de 1881), impulsada per Josep Maria Pellicer i Pagès, ja en el seu número 3, datat el maig de 1881, es recorda l’efemèride del 27 de maig de 1839.

Tributo de honor
El 27 de Mayo de 1839 Ripoll, después de una heroica resistencia, fue víctima de la más horrorosa catástrofe. Desde el regreso de los prisioneros en 1840 hasta el presente, los hijos de esta condal villa han venido celebrando una fiesta cívico-religiosa en memoria de los que sucumbieron, «TRIBUTO DE HONOR á que vienen obligados cuantos de buenos ripolleses se precian», como observó el eminente orador sagrado Dr. D. Hermenegildo Call de Valldemia en su oración fúnebre pronunciada el 27 de Mayo de 1852 en la parroquial iglesia de San Pedro.

Com indica Pellicer la celebració del 27 de maig va ser una constant pels hereus, com era ell, dels homes i dones que varen patir el setge heroic de 1839.

Per tenir una referència, el monument del 27 de maig de la plaça de la Constitució, no fou erigit fins l’any 1897, i que enderrocat a començaments de 1939, no va recuperar un lloc fins 1977.

Pellicer, el maig de 1881, va publicar junt al text transcrit anterior el seu poema (encara que no indica l’autoria aleshores) de la següent manera:

La gloriosa defensa y trágico fin de Ripoll no podían pasar desapercibidos á EL RIPOLLÉS, en cuyo prospecto entra de lleno recordar los hechos que más glorifican la patria. Satisfaremos, por consiguiente, nuestro TRIBUTO DE HONOR consagrando á los héroes y á los mártires de 1839 el presente número, aunque hayamos de prescindir por esta vez (lo haremos gustosos) del orden establecido en los anteriores. Entre los trabajos inéditos que publicamos se cuenta un interesantísimo Romance histórico en idioma catalán, destinado á popularizar los inmortales hechos del sitio y sus trágicas consecuencias.

El poema de “La Crema de Ripoll”, publicat en El Ripollès de maig de 1881, encara que no és signat per Josep Maria Pellicer, si que porta sota el títol la següent indicación “Romans històrich que dictà per ferne anyal crida solemne al 27 de Maig, un nete del alcalde de la vila, de l’any 1839.

L’avi de Josep Maria Pellicer i Pagès era l’alcalde Antoni Pagès i Bosch, que havent-se situat en una masia fora de la vila (La Carola) durant el setge i atac, al no aconseguir la llibertat dels seus convilatans, va constituir-se voluntàriament com a presoner, patint presó a Berga durant quasi mig any.

Posteriorment, ja el 1896, el poema “La crema de Ripoll” fou publicat dins la campanya de recaptació de fons per l’erecció de la columnata i estàtua del 27 de maig de 1839, amb notes molt interessants.

Caldrà esperar molt anys, però, per la seva difusió no local, quan a Lectura Popular (Volum XVI. Número 269), la col·lecció literària d'edició setmanal de la qual aparegueren 364 volums entre els anys 1913 i 1921, dirigida per Francesc Matheu i Fornells (1851-1938), va reeditar el poema de Josep Maria Pellicer dedicat als herois de Ripoll del 27 de maig de 1839.

Quan Josep Maria Pellicer a El Ripollès (març-agost de 1881), en el seu número 3 (maig de 1881), vol fer una homenatge als herois ripollesos del 27 de maig de 1839 publica una “Relación clara y sencilla de la heroica defensa de los fuertes y villa de Ripoll es la primera memoria completa, que ve la luz pública, de todo lo acontecido en 1839, y sirve al propio tiempo de justificación á cuanto adelanta el poeta, exactísimo en esta ocasión en los más insignificantes pormenores”.

Gravat al·lusiu al Conde de España, quan era capità general de Catalunya.

Per a redactar aquesta “Relación clara y sencilla de la heroica defensa de los fuertes y villa de Ripoll” diu el seu redactor: “…indiferentes para con los partidos, no entraremos vanas declamaciones ó ridículos desahogos, la verdad guiará constantemente nuestra pluma, siendo las fuentes á que hemos acudido: 1.- El testimonio de nuestros padres y lo que por nosotros mismos presenciamos. 2.- La Historia de la guerra civil de Cataluña de D. Gaspar Díaz de Labandero, testigo ocular é intendente del ejército carlista. 3.- La Crónica manuscrita de D. Eudaldo Mirapeix, testigo también ocular, hombre probo y benemérito notario de esta villa. Si algún duro calificativo ó frase enérgica usamos, considérense las circunstancias, no se atribuya á pasión política lo que sólo podrá ser deseo de decir la verdad, siempre elocuente, por sí misma, sin necesidad de atavíos, sobre todo cuando se trata de sucesos como los que van á ser el objeto del presente número”.

Malgrat l’intent de ser equànimes cal dir que la “Relación clara y sencilla de la heroica defensa de los fuertes y villa de Ripoll” va rebre crítiques, tant per la suposada autoria de Josep Maria Pellicer (que es rebutjada per la revista), aleshores en mig de la dura campanya contra ell que el portarà a marxar per sempre més de Ripoll; com, cal suposar-ho, pel paper de dolents que hi tenen els carlins, que llavors encara tenien una força social considerable.

Cal dir que als testimonis que utilitza El Ripollès de 1881, avui podríem afegir, a més, els “partes” del combat fets pel Conde de España (Charles d'Espagnac de Cousserans de Cominges) i datats a Campdevànol el 28 de maig de 1839; així com el part del comandant ripollès, Joan Carbó, datat a Barcelona el 3 de novembre de 1839 i a Olot el 6 de març de 1840.

Portada del llibre de Gaspar Díaz de Labandero (1847).

El testimoni del nen de vuit anys Agustí Cavalleria i Deop
Nosaltres, però, oferirem un testimoni curiós, el d’un jovenet de vuit anys, el futur notari Agustí Cavalleria i Deop. És una visió que té molta força i empenta i que ofereix una cruel estampa dels fets del 27 de maig de 1839.

Estem, com veurem, davant una visió particular amb detalls molt concrets, que la singularitza d’altres narracions o descripcions.

Estem davant un testimoni fins ara mai publicat dels fets del 27 de maig de 1839, encara que conegut i valorat pels estudiosos que el coneixien. Es tracta del Libro de memorias de Agustí Caballería i Deop, que hi ha a l’Arxiu Comarcal del Ripollès.

Segons nota d’Eudald Graells en el mateix registre, “és molt interessant el relat que fa del setge i crema de Ripoll el 27 de maig de 1839”. Sobta que aquest material no fos consultat per Joaquim Boixés i Sabatès per fer el seu llibre La Destrucció de Ripoll al 1839: el Ripollès en la primera Guerra Carlina (1995).

Dins d’aquest material hi ha el testimoni d’un jovenet de vuit anys, el futur notari Agustí Cavalleria i Deop, de la desgraciada jornada del 27 de maig de 1839.

El Libro de memorias de Agustí Caballería i Deop, començat a escriure el 9 de abril de 1867, té com objectiu:

“…doy principio al presente Libro de memorias que escribo para mi uso particular y noticia de mis queridos hijos, a quiénes lo dedico, pues su confección es el resultado de un trabajo asiduo que he debido imponerme en las horas que me lo han permitido las ocupaciones inherentes al ejercicio de mis profesiones. Al hojearlo los que sucedan, comprenderan que el extraordinario amor a mis hijos me ha hecho leer, preguntar e indagar mucho, no solamente para que tengan una idea exacta de su procedencia, sino también otras varias noticias relativas al patrimonio, pues no he encontrado en casa un solo documento que pudiese darme la más pequeña noticia de una ni otra cosa a causa de los saqueos y extravíos ocasionados por las guerras y sobre todo por la llamada de los siete años (1832-1839) que terminó poco tiempo después de la horrorosa catástrofe que sufrió esta villa el día veinte y siete de mayo de dicho año 1839”.

L’índex d’aquest Libro de memorias de Agustí Caballería i Deop (Arxiu Comarcal del Ripollès) és una nota preliminar (que he extractat en part), una geneologia de la familia Caballeria, una descripció de “Longevidad y oficios y profesiones de la familia”, un “Estado de fortuna y conducta moral y política de la misma”, un “Patrimonio de la familia” i, finalment, un “Origen del mismo”.

És en l’apartat de la geneologia de la família Caballeria que hi ha el testimoni que transcriurem, que ve precedit pel següent paràgraf:

Fotografia d'Agustí Cavalleria i Deop (ACRI).

“Mi nacimiento tuvo lugar el día 13 de diciembre del año 1830 del matrimonio de don Francisco de Asís Caballería y Corriols, farmacéutico, y doña Florentina Deop i Fossas que lo contrajeron el día 14 de mayo de 1824, según una certificación librada por el señor cura párroco de esta villa en vista de la declaración de dos testigos, uno de los cuales llamado José Rota lo había sido del mismo acto; de cuyo medio debí valerme (como tantas otras personas) por haber desaparecido el libro parroquial que contenía dicha partida de desposorios. Pasé los años de mi infancia al lado de mis queridos padres, quienes a pesar de la guerra y de las continuas vejaciones que experimentaban durante aquellos años, no descuidaron un momento mi educación en términos de que a la edad de ocho años comencé en esta villa el estudio de la gramática latina bajo la dirección del presbítero don Benito Guixer”.

“Contando ya la edad de 8 años, 5 meses, ocurrió el memorable sitio que las huestes carlistas al mando del ex­-Conde de España pusieron a esta villa el día 20 de mayo de 1839, durante cuyo sitio los habitantes de esta villa se defendieron heroicamente con la esperanza de un auxilio que no llegó. La fuerza armada que en ella había, era asaz escasa para resistir el continuo tiroteo, bombardeo y tentativas de asalto del enemigo, cuyo contingente no bajaba de cinco mil hombres, pues aquella de componía solamente de una compañía incompleta del regimiento de Zamora y de unos cincuenta milicianos nacionales, que rendidos por el sueño y la fatiga, ya no podían prolongar por más tiempo su temeraria, cuanto heroica resistencia. Varias familias acomodadas de las que encerraba la población en su recinto, se iban todas las noches a dormir en la iglesia parroquial de San Pedro, convertida en verdadero campamento y en donde se sentían más seguras en el caso de que los sitiadores intentasen con buen éxito alguno de los varios escalamientos que por la noche tantearon durante aquellos aciagos y eternos días. Allí estábamos también nosotros en el altar de la Virgen del Rosario; allí pasábamos el tiempo con mis hermanas, si bien con buen apetito y tranquilo sueño, porque nuestra poca edad no nos permitía calibrar toda la gravedad de nuestra triste situación y la suerte que tal vez nos aguardaba al fin de la jornada. Amaneció el día 27 y con él el temor de ser pasados todos a cuchillo, aguardando aquel terrible momento los pacíficos habitantes de esta villa con ejemplar y cristiana resignación. Los sitiadores habían concentrado sus fuerzas y colocado sus baterías en el sitio llamado Creu de can Quimet, desde cuyo punto con sus frecuentes y certeros disparos lograron abrir un boquete en el edificio o antigua cada consistorial, sita en la plaza. Esta fue para los sitiados la pérdida de toda esperanza; se replegaron las pocas fuerzas que habían podido resistir a tanta fatiga y corrieron a encerrarse con los demás en la iglesia parroquial, dispuestos todos a vender caras sus vidas. Llegados allí, se construyó inmediatamente un parapeto detrás de la puerta principal con las piedras y losas de la escalera y de las tumbas junto con algunos saquitos que de antemano se habían rellenado de arena, previendo los sitiados este caso. Entretanto la sitiadores habían asaltado ya y diseminados por las calles comenzaban a entregarse al pillaje y saqueo de las casas, asesinando bárbara y cobardemente a sus indefensos y aturdidos moradores sin distinción de edad ni sexo, pues ciegos de ira y coraje, no les hacía mella ni el ademán suplicante de los ancianos, ni la desesperación de las madres que veían arrancar de sus brazos a sus hijos de pecho para verlos luego enarbolados con la punta afilada de sus bayonetas. (Yo presencié un hecho de tan salvaje cinismo). Mientras sucedía fuera de la iglesia tan horrible episodio, los que estaban dentro no hacían más que prolongar la mortal angustia en que les tenía sumidos la temeraria resistencia del comandante de armas don J. Carbó (Frisa) que no quería rendirse, siendo de todos punto infructuosos los ruegos y lágrimas de su misma esposa que se lo imploraba de rodillas en nombre de tantos como nos hallábamos en aquel sagrado recinto. Cedió por último a las amenazas que se le hicieron de darle muerte para entrar después en una capitulación con los sitiadores a quienes veíamos ya arrimados a las paredes del templo, blandiendo el puñal homicida y amenazándonos de muerte, si no nos rendíamos a discreción”.

Certificat a favor de Francisco Vives, com a un dels defensors de Ripoll el maig de 1839 (ACRI).

“Así se resolvió hacerlo, ya que era completamente inútil toda resistencia, después de haber convenido en las condiciones de la capitulación que fueron: 1º Perdonar la vida a todos los sitiados a excepción de tres p cuatro que habían pertenecido a sus filas y que fueron bárbaramente asesinados y 2º que todos los varones aptos para el servicio de las armas debían constituirse en prisioneros de guerra. Aceptadas estas condiciones, vino inmediatamente mi padre a darnos su último adiós porque creían ser todos fusilados en la travesía; y pocos momentos después se abrieron las puertas del templo para dar libre entrada a los sitiadores. Mi padre fue a reunirse con los demás de su clase que debían inmediatamente marchar a Berga en clase de prisioneros; y mi madre salió de la iglesia con mis dos hermanos Florentina y María de los Dolores, pensando venir luego a buscarnos a mi y a mi hermana menor Eudalda que habíamos quedado allí con mi tía paterna doña Eudalda caballería y Corriols. Pero como a proporción que iban saliendo de la iglesia las mujeres, las detenían en el cementerio contiguo y allí les despojaban de sus joyas y demás prendas que excitasen su codicia, no pudo mi madre venir otra vez a buscarnos, y extrañando mi referida tía su tardanza, salió asimismo de la iglesia, en donde quedamos yo y mi hermana que solo contaba la edad de seis años. Allí era todo confusión y gritería y empujones y en tan crítica situación y a pesar de nuestra poca edad (la mía era la de 8 años) resolvimos también abandonar aquel sitio en donde tanto peligraba nuestra vida; pero apenas habíamos bajado la escalera, desapareció de mi lado mi hermana; que habiendo divisado a mi madre y demás de la familia fuera de la muralla contigua a la iglesia, había ido (sin decirme nada) a reunirse con ella, pasando por entre la caballería que estaba allí agrupada y en completo desorden. Encontréme, pues, enteramente solo y resolví irme a casa, pero no lo verifiqué en atención a haberme visto en aquel momento la mujer de Francisca de Asís Puig alias Taya, que hacía algunos años estaba en cama tullida y a duras penas podía andar con la ayuda de muletas y me hizo permanecer con ella. Tomamos ambos la calle de San Pedro y al llegar frente la casa de Rocafiguera, no detuvieron al grito de “alto; el dinero o la vida”, robándole a ella lo que tenía y a mi la gorra que llevaba puesta. En esto y viendo yo que aquella mujer no podía andar corrí a abrazarme con otra conocida que era María Rovira y Franquesa la que me tomó de la mano y seguí con ella hasta la plazuela den Dama, en donde se la llevaron unos cuantos por un callejón que hay allí, quedándome yo segunda vez solo. Adelanté algunos pasos en la misma calle de San Pedro y me encontré con dos niñas de mi edad que eran Teresa y Eudalda Maideu y Pagés, que extraviadas, como yo de su familia, buscaban llorando a sus padres. En aquel mismo momento, vimos salir de una casa frente de la suya a tres o cuatro de aquellos caribes, corriendo detrás de un paisano  a quién asesinaron cobardemente en nuestra presencia. Seguí sólo por la misma calle y a muy poca distancia presencié los efectos de otro asesinato, pues en un mostrador de piedra colocado en el interior de una casa que hoy posee Francisco Alibés, vi tendido el cadáver de don José Claret que había casado con una tía paterna de mi padre y por consiguiente podía considerarse de la familia. A pesar de que mi corta edad no me permitía reflexionar ni medir la inmunidad del peligro que estaba corriendo, experimenté entonces una inexplicable emoción, debida sin duda al cuadro que se ofrecía a mi vista y al terrible espectáculo que acababa de presenciar con la muerte violenta del aquel infeliz que me parece era el conocido por Onclet”.

“Seguí mi camino por la misma calle y doblando luego por la del Mercaders para salir a la plaza nueva, tropecé con el cadáver de mi prima hermana Ana Montañá Y Deop, consorte de don Miquel Caballería y Francás, que fue degollada en el dintel de la puerta de su misma casa, después de haberla abierto ella misma a sus feroces asesinos. Al contemplar aquella fesomia que tenía tan conocida y el charco de sangre que había a su alrededor, quedé poseído de un espanto mortal y no acertaba a dar un paso; pues entonces comprendí de lleno el grave peligro que me rodeaba andando solo por las calles y expuesto continuamente al furor de aquella turba desenfrenada que, sedienta de sangre y de oro, iba ejecutando su premeditado plan de venganza, saqueo y exterminio. La vista de aquel cadáver, que era el de una persona querida, me tenía inmóvil y en esta situación presencié el escandaloso acto de una mujer perdida que con inexplicable sarcasmos y atrevimiento, despojó de su vestido a la que allí yacía muerta, y se lo llevó. Pasé delante siguiendo por la plaza nueva calles del padro y de doña Estasia y al entrar en la calle de San Jaime, topé con un grupo de tres o cuatro asesinos que envistrando la afiliada lanza que llevaban todos me mandaron con voz imperiosa me arrodillara y rezara el Credo. Me arrodillé y vertiendo amargas lágrimas, comencé a rezar aguardando el momento de ser atravesado por cuatro lanzas que tenía apuntadas en mi pecho. Pero la providencia no permitió fuese yo otras de las víctimas inmoladas en aquella tremenda tarde y me disparó un salvador; pues en el instante mismo en que debía ser asesinado, veo venir corriendo desde la plaza de los cerdos y por la calle de doña Estasia a un hombre gritando “no matéis a este niño, que quiero salvarle la vida”. Era aquel el asistente de un jefe del ejército carlista que había estado alojado en mi casa cuando en el año de 1837 había entrado en esta villa, después de una capitulación la división mandada por el general Urbiztondo y me había conocido, no obstante haber transcurrido dos años. Fué, pues, verdaderamente providencial mi  salvación, después del grave peligro que había corrido con mi improcedente paseo por las calles y no lo costó poco trabajo a mi salvador arrancarme de las manos de aquellos verdugos que de todos modos querían quitarme la vida. Dejaronme por fin después de las repetidas súplicas y esfuerzos de aquel asistente, quién, a instancia mía, me acompañó a mi casa. Subimos por la escalera del primer piso y lo primero que se ofreció a mi vista fue el cadáver de un hombre tendido en medio de la sala principal, boca abajo y anegado en su propia sangre. Pasamos adelante después de haber observado descerrajado y entramente vació el guardarropas: entramos en la cocina y encima del banco con respaldo que había en la misma, estaba tendido y muerto otro sujeto, a quién no conocí y a su lado, muerto también un cachorro blanco perdiguero que, fiel a su dueño, no había querido abandonar nuestra casa sin embargo de no haber en ella ninguno de la familia. Entramos en el cuarto del terrado inmediato a la cocina y dentro de la cama vimos otro cadáver que me pareció ser el de un individuo de ,a llamada “Patulia” de Olot que estaba completamente ebrio cuando nosotros habíamos corrido a recogernos en la iglesia. Yo iba siguiendo las dependencias de la casa, acompañado siempre del asistente y convencido de que era inútil y sumamente peligroso quedarme en ella, le supliqué me acompañase hasta la casa de mi madre que era la más próxima a la iglesia de San Pedro, creído de que en ella encontraría a alguno de mi familia”.

Casa del Violí, on estava ubicat un dels forts exteriors de defensa de Ripoll el maig de 1839.

"En el instante mismo de estar en la calle, presencié otra escena horripilante, pues en aquel mismo momento oí los gritos desgarradores de una mujer vecina a la que sin duda querían asesinar y cuando, huyendo de sus asesinos, apenas había podido ganar la puerta de la calle, cayó exánime, al terrible golpe de un hachazo que le partió verticalmente la cabeza, habiendo sido tan instantánea su muerte que ni tiempo tuvo para exalar un gemido. Volví la vista aterrado y en el dintel de la puerta de la casa contigua a la nuestra ví tendido a un pobre pobre oficial de chapucero que tenía una bayoneta clavada en el cráneo y yacía muerto a poca distancia de su amo llamado “Nasi Perramon” que había sido también asesinado. Seguimos adelante y llegados a la casa de mi madre, viendo que estaba abierta la puerta de la bodega, observé un gran charco de vino a consecuencia de haber echado a peder las cubas que lo contenían; y habiéndome este hecho comprender que tampoco encontraría allí a ninguno de mi familia, no tuve valor para subir la escalera y me quedé sin saber que rumbo seguir. Las terribles escenas que había presenciado, los muchos cadáveres conocidos y desconocidos que había visto, lo que a mi mismo me había sucedido cuando la providencia acudió a mi auxilio enviándome aquel sujeto que me salvó la vida, me tenían azorado y fuertemente asido a mi acompañante, no sabía ni andar, ni desprenderme de él, hasta que oyendo un toque de corneta, me dijo le era absolutamente preciso dejarme, pero que me acompañaría a la iglesia de San Eudaldo, pues dejándome allí, moriría asesinado. Yo le pedía llorando que no me abandonara, pero me contestó que debía ir luego a la formación y no hubo más remedio que dejarme conducir a dicha iglesia en la que me dejó, prometiéndome  que volvería a buscarme. Allí estaban reunidos algunas pobres mujeres, heridas de más o menos gravedad y algunas casi desnudas porque les habían arrebatado los pañuelos. Entre ellas había una tía de mi madre llamada Eudalda Fossas, ya septuagenaria que al reconocerme, me estrechó entre sus brazos con toda la efusión de su alma. Allí aguardábamos todos nuestro último momento, toda vez que otra cosa no podía esperarse atendidos los asesinatos cometidos y que se iban cometiendo  cuando de imporviso entraron algunos desalmados que con voz estentórea nos mandaron marcharnos inmediatamente, porque iban a pegar fuego a las casas. Resolvió entonces mi buena tía marchar a la ventura conmigo y otra mayor muy conocida de casa llamada Rosa Anrich; me dio a llevar un pan debajo del brazo y una colcha de lana que colocó encima de mi cabeza y echamos a andar calle arriba de San Pedro en tanto que la casa de Manuel Serra, conocido por Ximós estaba ya ardiendo. Rodeados continuamente del peligro de perder la vida y comenzando ya a declinar el sol. Llegamos a la muralla y puerta llamada de San Pedro, observando en el tránsito de la calle varias piezas de ropa, indicio cierto de saqueo que se llevaba a efecto. Acabamos apenas de doblar la esquina de la llamada subida de San Pedro para seguir por el camino de Campdevànol que nos detuvieron a la voz de “Alto: el dinero o la vida”, y allí nos robaron el pan que traía después de habernos registrado con escrupulosa atención y quedar convencidos de que no teníamos dinero. Seguimos nuestro camino con exposición continua de perder la vida y poco faltó para que esto sucediera por un hecho puramente casual, pues en el momento mismo de haber pasado por debajo del puente de la casa-fábrica llamada de Barrera, se desplomó consumido por las llamas. A poca distancia nos encontramos con otro grupo, cuyos individuos parecían empeñados en una disputa tal vez, como yo lo comprendo, para apoderarse los unos del dinero y alajas que los otros habían ya robado; salieron a relucir puñales y cuchillos y la disputa fue sin duda causa de que no se apercibiera de nosotros aquella gente, pues nada nos dijeron”.

Fortificació del pla de la Bandera, un dels punts forts de la defensa de Ripoll el maig de 1839. 

“Llegamos al manso Xacons y enfrente de una pequeña capilla que había en el camino, topamos con otro grupo que nos detuvo bruscamente a la misma voz de “el dinero o la vida”, añadiendo que si no se los dábamos todo, nos matarían a todos y que yo sería el primero. Mi buena tía contestó que ya otros nos habían hecho dar cuanto teníamos, nos registraron escrupulosamente, dieron un tremendo empujón a aquella anciana que fue a dar de espaldas contra una roca y nos dejaron. Allí, me parece, dejé la colcha de llevaba y a pocos paso de distancia y por el puente de madera del llamado martinet del Sant, vimos venir hacia nosotros a algunos carlistas que se dirigían a esta villa para aprovecharse sin duda del botín y con ellos iba el albañil llamado Juan Pujol (a) Joan de Oix, íntimo amigo de mi familia y que habitaba y habita en el día la casa contigua a la nuestra. Al reconocerme, se me acercó y me dijo nos fuésemos al manso Surribas que él vendría después. Así lo hicimos, pues ya anochecía y al entrar en la casa que estaba completamente llena de individuos del ejército sitiador, me sobrecogió un terror extraordinario que me obligó a decir en alta voz que aquella noche quería acostarme con los dueños o mejor colonos de aquel manso. La mujer del colono José Casamira llamada Paula Colomer me tomó de la mano, me hizo entrar en un aposento en que no había nadie, encargándome me estuviera quieto y guardara silencio, pues aquella turba había ya reparado en mí y corría alguna exposición. Así lo hice; vino la hora de la cena que me trajo aquella buena mujer y pasé la noche en un continuo insomnio. A la mañana siguiente, lo primero que se me ocurrió, como era muy natural, fue preguntar por mi madre, cuyo paradero ignoraba: no cesaba un momento de llorar, pues si se deja comprender perfectamente la tristeza de que estaba poseído después de tantos sustos y congojas. Aquellos colonos me prodigaban sus cuidados, procuraban distraerme de varias maneras, haciéndome ir con el pastor en busca de nidos de pájaros y en una palabra procuraban hacerme olvidar la posición en que me encontraba, separado de mi familia, cuyo paradero ignoraban. Así pasaron tres días y entonces supo mi madre donde me encontraba y lo supo con verdadera satisfacción, pues le habían dicho y era de creer en atención a todo lo sucedido, que me habían asesinado pocos momentos después de haber salido de la iglesia. Vino un hombre a buscarme y me acompañó al manso llamado Casadesus en donde abrazé a todos los individuos de mi familia (exceptuando mi padre, prisionero) quiénes por especial favor de Dios habían podido, como yo, salvar la vida. Allí estuvimos nueve días,…”.

Deixo en aquest punt la narración del nen de vuit anys Agustí Caballería i Deop. Crec que ha ofert una impressionant visió dels fets del 27 de maig de 1839.

Antoni Llagostera Fernández